Ảnh ngẫu nhiên

MTD.png Screenshot_2017101316351818.png Screenshot_2017101316335890.png Screenshot_2017101316281383.png Screenshot_2017101316270934.png DSC01895__Copy.JPG DSC01764.JPG IMG_0286.jpg IMG_0331.jpg IMG201511200831561.jpg IMG20151209151657.jpg IMG20151210085514.jpg IMG20151202093651.jpg IMG20151202091054.jpg IMG20151120083156.jpg IMG20151120082219.jpg IMG20151116140432.jpg IMG_0127.jpg Khai_giang_Truong_THCS_Dong_Thinh__YouTube1.flv Khai_giang_Truong_THCS_Dong_Thinh__YouTube.flv

Danh mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Trang trí

  KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phúc Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:14' 30-03-2016
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐỒNG THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số : /KH Đồng Thịnh , ngày 17 tháng 3 năm 2016

  KẾ HOẠCH
  Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
  Năm học 2015 - 2016

  Căn cứ Thông tư số 43/2012 BGD&ĐT ngày 26/11/2012 và điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi;
  Căn cứ Kế hoạch số 72/PGD&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2016 của phòng GD&ĐT Yên Lập về tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học và THCS huyện Yên Lập lần thứ nhất năm học 2015- 2016;
            Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2016 của trường THCS Đồng Thịnh;
  Căn cứ điều kiện thực tế đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của nhà trường;
  Trường THCS Đồng Thịnh xây dựng kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016 như sau:
  I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
  Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;
  Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
  Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC BÌNH BẦU
            1. Thành lập Ban bình bầu cấp trường.
            - Trưởng ban:  Bà Hoàng Thị Hồng Khanh - Hiệu trưởng
            - Phó ban: Ông Nguyễn Thế Viễn - Phó hiệu trưởng
            - Thư ký: Ông Dương Quốc Hòa - Giáo viên – Thư ký hội đồng         
  Thành viên: Toàn thể giáo viên nhà trường.
  a. Đối tượng
  Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
            b. Điều kiện:
  - Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đối với giáo viên phổ thông, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên (sử dụng kết quả đánh giá năm học 2014- 2015)
  - Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;
  - Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.
            2. Nội dung bình bầu:
            a. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm theo quy định. Thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.
            b. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiêm cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.
            c. Có thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng.
            d. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh.
            e. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường. ( Các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên)
            3. Quy trình và hình thức bình bầu:
            a. Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí bình bầu gồm có:
            - Sổ chủ nhiệm năm học 2014-2015 hoặc năm học 2015- 2016
  - Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng ( Báo cáo kết quả năm học 2014- 2015)
  - Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiêm cứu khoa học có tác dụng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm
  - Hồ sơ khác ( nếu có).
            b. Lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu và tiến hành kiểm tra xem minh chứng.
            - Các
   
  Gửi ý kiến